• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • پنجشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰
    • 09 دی 93
    بخش بستری

    بخش بستری

    بیمارستان کسری با در اختیار داشتن بخش بستری مجهر 100 تخته خوابه به سرویس دهی به بیماران نیازمند بستری شدن می پردازد. این بخش شامل CCU , ICU, نوزادان، زنان، مردان و VIP میباشد.