• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • پنجشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰
    • 09 دی 93
    کلینیک اورتوپدی

    کلینیک اورتوپدی

    کلینیک اورتوپدی با در اختیار داشتن تجهیزات عکسبرداری به روز و کادری مجرب … کلینیک اورتوپدی با در اختیار داشتن تجهیزات عکسبرداری به روز و کادری مجرب اضافه شود ….