• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • چهارشنبه, ۱ خرداد , ۱۳۹۸
    • 16 دی 93
    برگزاری جلسه تکریم ارباب رجوع

    برگزاری جلسه تکریم ارباب رجوع

    برگزاری جلسه تکریم ارباب رجوع در تاریخ 24 دی ماه در محل آمفی تاتر بیمارستان برگذار گردید .این جلسه با حضور مدیر بیمارستان و پرسنل بخش های مختلف دارای ارباب رجوع برگزار شد.

تصاویر منتخب