• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • پنجشنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹
    • 16 دی 93
    برگزاری جلسه تکریم ارباب رجوع

    برگزاری جلسه تکریم ارباب رجوع

    برگزاری جلسه تکریم ارباب رجوع در تاریخ 24 دی ماه در محل آمفی تاتر بیمارستان برگذار گردید .این جلسه با حضور مدیر بیمارستان و پرسنل بخش های مختلف دارای ارباب رجوع برگزار شد.