• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
 • 026-34416232-5
 • پنجشنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹
  • 16 آذر 93
  برگزاری جلسه اعتباربخشی با هدف ارتقای ایمنی بیماران

  برگزاری جلسه اعتباربخشی با هدف ارتقای ایمنی بیماران

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان کسری، روز سه شنبه 30 آذر 95 جلسه اعتباربخشی باهدف ارتقای ایمنی و آموزش بیماران با حضور ، مسئول حاکمیت بالینی و اعتباربخشی، سوپروایزرین، سرپرستاران بخش‌ها در سالن حاکمیت بالینی تشکیل شد.

  خانم اشکوری ، مسئول اعتباربخشی، در خصوص اهمیت ویژه آموزش به بیماران توسط پزشک، پرستار در بدو ورود بیمار، حین بستری و زمان ترخیص به‌ویژه در خصوص مراقبت‌های در منزل، تغذیه، نحوه مصرف داروها و زمان و مکان مراجعه بعدی بیمار به بیمارستان، راند بخش‌ها توسط مددکار و ارائه آموزش‌های لازم به بیماران و ثبت در پرونده، ارائه آموزش‌ها توسط کارشناس تغذیه، تشکیل مستمر کمیته آموزش به بیماران با حضور اساتید و اعضا و بررسی پرونده‌ها و مصاحبه با بیماران، سنجش رضایتمندی بیماران به‌صورت تلفنی حداکثر 10 روز بعد از ترخیص بیماران از بیمارستان، رعایت اصول ایمنی بیماران، تشکیل کمیته به‌صورت منظم، ارزیابی پرونده‌های بیماران و ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران بستری در بخش که دچار شرایط اورژانسی شده‌اند توضیحات لازم را ارائه نمود.


  دانلود: