• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • پنجشنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹
    • 08 بهم 95
    درخواست افزایش تخت بیمارستان کسری

    درخواست افزایش تخت بیمارستان کسری

    درخواست افزايش تخت بيمارستان کسري در بخش هاي مختلف بيمارستان. براي پذيرش بستري به قسمت ورودي بيمارستان مراجعه نمائيد و براي نوبت دهي در مطب در ساعات اعلام شده به بخش پذيرش مطب در طبقه همکف مراجعه نمائيد.