• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • دوشنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۸
    • 08 بهم 95
    درخواست افزایش تخت بیمارستان کسری

    درخواست افزایش تخت بیمارستان کسری

    درخواست افزايش تخت بيمارستان کسري در بخش هاي مختلف بيمارستان. براي پذيرش بستري به قسمت ورودي بيمارستان مراجعه نمائيد و براي نوبت دهي در مطب در ساعات اعلام شده به بخش پذيرش مطب در طبقه همکف مراجعه نمائيد.

تصاویر منتخب