• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • سه شنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۷
    • 27 خرد 96

    شنوائی سنجی

    انجام تست های شنوائی سنجی همه روزه به جز ایام نعطیل در بیمارستان کسری توسط مجرب ترین کارشناسان و مدرن ترین تجهیزات .

تصاویر منتخب