• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • پنجشنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹
    • 07 ارد 98
    هفته سلامت

    هفته سلامت

    برگزاری برنامه های مختلف در هفته سلامت در بیمارستان کسری

تصاویر منتخب