• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • پنجشنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹
    • 16 تیر 98
    بازدید از بیمارستان کسری

    بازدید از بیمارستان کسری

    در مورخه 98/04/05 بیمارستان کسری مورد بازدید مسئولین دانشگاه علوم پزشکی البرز و نماینده مجلس شورای اسلامی جناب کولیوند قرار گرفت .

تصاویر منتخب