• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • پنجشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

نقشه و آدرس بیمارستان

کرج بیمارستان خیابان شهید بهشتی، بعد از میدان سپاه، خیابان کسری، بیمارستان کسری

 

〉 شماره تماس:

  • پذیرش:
  • اورژانس:
  • روابط عمومی:

فرم تماس با ما

کلینیک

بعد از یک دوره بیماری یکی از بهترین حس هایی که میتوانیم داشته باشیم زمانی است که روزمان را با سلامتی آغاز کنیم.