• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
 • 026-34416232-5
 • پنجشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰
 • 1355/09/10
 • 35799
 • خرداد 1352
 • خصوصی - حقوقی
 • غیر انتفاعی
 • درمانی
 • 95/01/16
 • 70 تخت
 • 8 تخت
 • 4 تخت

اولین بیمارستان فوق تخصصی کرج

بیمارستان و زایشگاه کسری (گروه پزشکی اسفند کرج) در سال 1352 به همت جمعی از پزشکان دلسوز به سرپرستی دکتر سپهری در زمینی به مساحت 2000متر در جهانشهر کرج خیابان کسری احداث گردید. بخش اصلی ساختمان در سال 1352 ساخته شد و در سال های بعدی مجددا بازسازی گردید. در ابتدا بیمارستان به صورت درمانگاه و زایشگاه اداره می شد که با تلاش پزشکان بخش های دیگری فعال و اعمال جراحی عمومی و تخصصی در این بیمارستان انجام شد.
امروز بسیاری از خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی در این مرکز ارائه می گردد.

روند ساخت و تکمیل بیمارستان

سال 1362 100%
سال 1359 90%
سال 1355 40%
سال 1352 20%