• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
 • 026-34416232-5
 • پنجشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰
  • 21 ارد 94

  آموزش بیمار

  با سلام

  جزوات آموزشی بیماری های اتاق عمل

  آپاندکتومی

  دانلود:

   

  سزارین

  دانلود:

   

  سیستوسل

  دانلود:

   

  كله سيستكتومي

  دانلود:

   

  هیسترکتومی

  دانلود:

   
  تغذیه

  دانلود:

   
  خون

  دانلود:

   
  تغذیه کودک

  دانلود: