• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹

هیات مدیره شامل 5 نفر از برجسته ترین پزشکان در تخصص تحصیلی خود می باشند

– دکتر ناصر سپهری

– دکتر عبدالحسن هدایتی امام

– دکتر علیرضا کاظمینی

– دکتر حسین محمدی نسب

– دکتر عبدالرضا ملک خیاط