بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری کرج با حداقل10تخت فعال در خدمت همشهریان گرامی میباشد.در این بخش بیماران بدحال و با شرایط بالینی نامناسب به صورت24ساعت تحت پایش قلبی-ریوی نگهداری میشوند. عمده این بیماران افرادی هستند که از بیماری های تنفسی و مشکلات چندارگانی مختلف رنج میبرند. 

در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری کرج پرستاران با تجربه به همراه پزشکان متخصص بیهوشی و فوق تخصص مراقبت های ویژه پزشکی در کنار استفاده از به روز ترین تجهیزات مراقبتی از بیماران بد حال نگهداری میشود.

در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری کرج یا invasive care unit انواع تجهیزات کمک تنفسی،پایش وضعیت قلب و عروقی،تخت های تمام اتوماتیک،سیستم تهویه و سایر تجهیزات مورد کاربرد وجود دارند.

پرسنل بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری کرج به صورت مداوم تحت آموزش های جدید و به روز درباره دانش مراقبت های ویژه قرار میگیرند.همچنین تجهیزات مورد استفاده در این بخش طبق استانداردهای روز دنیا و دستورالعمل های وزارت بهداشت،کالیبراسیون میشوند.

بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری کرج یکی از برترین بخش های مراقبت های ویژه در کشور میباشد که بیشترین میزان بهبودی بیماران پس از بستری در این بخش وکمترین میزان عفونت را دارد.

در زمان کرونا بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری کرج با تلاش فراوان پزشکان و پرستاران وسایر پرسنل این بخش،با کمترین میزان مرگ و میر در کرج همراه بود

لیست پزشکان بیهوشی بیمارستان کسری کرج

بخش مراقبت های ویژه در کرج

بیماران با مشکلات متعددی مانند زجر تنفسی،بیماری های شدید کلیوی،ریوی،قلبی و.. که نیاز به پایش منظم علائم حیاتی دارند در بخش مراقبت های ویژه میبایست بستری شوند

هزینه اقامت در بخش مراقبت های ویژه به صورت یک24ساعت کامل محاسبه میشود و بسته به خدمات مورد نیاز بیماران متفاوت میباشند