بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری کرج

بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری کرج با حداقل10تخت فعال در خدمت همشهریان گرامی میباشد.در این بخش بیماران بدحال و با شرایط بالینی نامناسب به صورت24ساعت تحت پایش قلبی-ریوی نگهداری میشوند. عمده این بیماران افرادی هستند که از بیماری های تنفسی و مشکلات چندارگانی مختلف رنج میبرند.  در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری کرج […]

مراقبت های پس از جراحی فتق

مراقبت های پس از جراحی فتق

فتق در واقع عبارت است از بیرون زدگی بافت هایی مانند روده یا مشابه آن از حفره هایی که به صورت غیر طبیعی دربدن بسته نشده اند.در واقع تمام ارگان های بدن به نوعی توسط بافت های پوششی محصور شده اند؛زمانی که این ارگان ها از محل طبیعی بافت های احاطه کننده خارج شود به […]

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!