روز داروساز

روز داروساز

پنجم شهریور مصادف با زادروز دانشمند بزرگ ایرانی زکریای رازی و روز داروساز مبارک باد. به همین مناسبت جناب آقای دکتر محمدی نسب به عنوان مدیرعامل بیمارستان کسری کرج با حضور در بخش داروخانه بیمارستان به پزشکان داروساز و تیم داروخانه بیمارستان تبریک و شاد بادش عرض کردند

روز کارمند گرامی باد

روز کارمند مبارک باد

چهارم شه9ریور ماه مصادف با روز کارمند بر تمامی همکاران خدوم و تلاشگر در بیمارستان کسری کرج وتمامی عزیزان شاغل در سیستم بهداشت و درمان ایران مبارک باد. روز کارمند به عنوان روز گرامیداشت مقام کارمند در هفته دولت گرامی باد کاری که بر دوش توست طعمه نیست، امانتی است که بر دوشت نهاده‌اند امام […]