ماموریت
ما الگوی تامین درمان و آموزش در زمینه جراحی های تخصصی و عمومی ، زنان و زایمان ، گوش و حلق و بینی و ارتوپدی با ارائه خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی با کیفیت و ایمن در راستای ارتقای سلامت جامعه استان البرز هستیم.

چشم انداز بیمارستان و زایشگاه کسری
سرآمد و قابل اعتمادترین بیمارستان در ارائه بهترین خدمات بالینی در استان البرز

ارزش های بیمارستان کسری
وجدان کاری
رعایت حقوق و کرامت انسانی
ارتقاء رضایتمندی کلیه مراجعین
پیشرفت مداوم و خلاقیت فردی ، گروهی و مشارکت سازمانی با
ایجاد انگیزه برای کارکنان