به جهت رفاه حال والدین کارشناس صدور گواهی ولادت به صورت روزانه در بخش زنان حاضر و ضمن رویت و تطبیق مدارک هویتی مادران راهنمایی و آموزش های لازم را جهت ارائه گواهی ولادت ارائه، و پس از ترخیص مادر و نوزاد اقدام به صدور گواهی ولادت و تحویل آن به والدین می گردد.