پذیرش بیماران در این مرکز به صورت آنلاین و حضوری صورت می پذیرد و بیماران به دو گونه از اورژانس و یا کلینیک بیمارستان پذیرش می گردند و یا از طریق مطب پزشکان طرف قرارداد معرفی و پذیرش می گردند که پس از مراحل تشکیل پرونده اخذ معرفینامه آنلاین بیماران تحت پوشش از طریق واحد پذیرش انجام می گردد.