بیمارستان کسری کرج تحت عنوان شرکت گروه پزشکی اسفند کرج به شماره ثبت 64428 در سال 1350 به همت موسسین خود پایه گذاری و در سال 1352 ابتدا با 33 تخت بستری شامل جراحی های عمومی- زنان و زایمان بعنوان اولین مرکز خصوصی درمانی کرج آغاز به فعالیت نمود و در راستای خدمت رسانی مطلوب تر نسبت به ارتقاء سطح کمی و کیفی بیمارستان همواره اهتمام گردیده است. که در حال حاضر با 94 تخت فعال ضمن اخذ رتبه درجه یک اعتباربخشی از دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از مراکز خصوصی استان البرز با بهره مندی از دستگاه های روز و اشتغال کادر مجرب درمان ارائه خدمت می نماید.